waz strazacki

Jak dobrze dobrać i zaprojektować zbiornik na wodę do celów przeciwpożarowych

Zbiornik na wodę przeciwpożarową stanowi ważny element zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie obiektów czy terenów przemysłowych. Dobrze dobrany i zaprojektowany zbiornik może uratować nie tylko mienie, ale także życie ludzi. Właśnie dlatego warto zwrócić uwagę na kluczowe aspekty jego dobierania oraz projektowania, takie jak wielkość, rodzaj i lokalizacja, a także wykorzystać możliwości techniczne podziemnych zbiorników na deszczówkę.

Wielkość i rodzaj zbiornika

Przy doborze rozmiaru zbiornika należy uwzględnić głównie potrzeby wynikające z charakterystyki obiektu ochrony przeciwpożarowej oraz możliwości lokalne. Należy więc wziąć pod uwagę takie czynniki, jak powierzchnię zabudowy, rodzaj budynków czy ilość osób przebywających w tym miejscu. W obiektach o większym ryzyku pożarowym często stosuje się podziemne zbiorniki na deszczówkę, które oprócz swojej podstawowej funkcji, mogą pełnić również rolę zbiorników przeciwpożarowych.

Sposoby zasilania zbiornika

Ważnym aspektem przy projektowaniu zbiornika przeciwpożarowego jest sposób jego zasilania. Najczęściej stosowanymi sposobami są zasilanie bezpośrednie z sieci wodociągowej, korzystanie z ujęć naturalnych czy wykorzystanie zgromadzonej wody deszczowej. W przypadku podziemnych zbiorników na deszczówkę, warto rozważyć wykorzystanie ich do celów przeciwpożarowych, szczególnie, że są one ekologicznym i ekonomicznym rozwiązaniem. To doskonałe wyjście dla budynków o większym ryzyku pożarowym, gdzie istnieje potrzeba gromadzenia dużej ilości wody.

Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Lokalizacja zbiornika przeciwpożarowego powinna być przede wszystkim łatwo dostępna dla służb ratowniczych oraz sprzyjać szybkiemu prowadzeniu działań gaśniczych. Należy więc uwzględnić takie czynniki, jak odległość od dróg dojazdowych czy możliwości podłączenia hydrantów. Ważne jest także odpowiednie zagospodarowanie terenu wokół zbiornika – warto zadbać o oznakowanie, odpowiednie ogrodzenie czy rozmieszczenie hydrantów. W przypadku podziemnych zbiorników na deszczówkę, które mają również funkcje przeciwpożarowe, należy pamiętać o odpowiedniej izolacji oraz zabezpieczeniu przed dostępem osób nieuprawnionych.

Szukasz podobnych rozwiązań?
Zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami. Z pewnością znajdziemy optymalne rozwiązanie w możliwie najlepszej cenie na rynku.
Scroll to Top