Home ModernTank Certyfikaty

Certyfikaty

Potwierdzenie naszych kompetencji i rzetelności

Certyfikaty, które uzyskała nasza firma to ważne narzędzia, które potwierdzają wiarygodność i bezpieczeństwo działalności.
Dzięki otrzymanym dokumentom i atestom potwierdzamy, iż spełniamy określone standardy i wymagania oraz kryteria jakości niezbędne do produkcji materiałów z polietylenu PEHD.

Certyfikaty branżowe są podstawą i filarem naszej jakości

Uzyskane przez nas certyfikaty
Atest Higieniczny PZH jest dokumentem potwierdzającym zgodność produktu z normami bezpieczeństwa. Produkty posiadające ten certyfikat nie wpłyną negatywnie na zdrowie ludzi i środowisko naturalne.

Krajowa Ocena Techniczna wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów to pozytywna ocena właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, który może być stosowany w budownictwie komunikacyjnym.

Krajowa Ocena Techniczna wydana przez Instytut Techniki Budowlanej to pozytywna ocena właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany
Zadzwoń po ofertę
+48 515 500 500
Możesz również wysłać zapytanie ofertowe na:
biuro@moderntank.eu
Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji, z chęcią doradzą i odpowiedzą na pytania. Sporządzane przez nich kalkulacje są bezpłatne.

Scroll to Top