RODO

Nasza firma dostosowała się do wymogów RODO, czyli unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Wypełniając obowiązek nałożony przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r., nr 119, s. 1), w skrócie „RODO” oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) informujemy, że dane osobowe, które zostają przekazane za pomocą niniejszej strony podlegają przetwarzaniu.

RODO wprowadza i ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W szczególności dba o bezpieczeństwo danych osobowych i chroni prawo do prywatności.

Ochrona danych osobowych w ModernTank

Wszystkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych są przez cały czas dostępne dla naszych klientów na naszej stronie internetowej.

Administratorem danych osobowych jest ModernTank Sp. z o.o. Magnuszowice 53 a, 49-156 Gracze, NIP 991-05-33-784, REGON 386145908, KRS nr 0000959881VIII Wydział Gospodarczy przy Sądzie Rejonowym w Opolu (dalej: „Administrator”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres podany powyżej z dopiskiem “RODO”,
 • przez e-mail: biuro@moderntank.eu,
 • telefonicznie: +48 515 500 500.

Dane osobowe podlegają przetwarzaniu w celu:

 • realizacji transakcji, umowy, kontraktu, zamówienia, dostawy,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i jakości produkowanych przez nas produktów,
 • rozpatrywania i dokumentowania spraw reklamacyjnych, co pozostaje w związku z realizacją zawartych umów oraz co jest naszym prawnie usprawiedliwionym interesem,
 • obsługi zgłoszeń, które są do nas kierowane (np. przez formularz kontaktowy),
 • prowadzenia analiz i statystyk,
 • archiwizacji (cele dowodowe),
 • obsługi korespondencji, komunikacji i obiegu dokumentów,
 • obsługi administracyjnej w tym udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Rodzaje danych osobowych:

Dane, jakie są przetwarzane przez ModernTank, są to dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie informacje, które identyfikują (lub pozwalają zidentyfikować) konkretną osobę. Najczęściej przetwarzamy dane takie jak: np. imię i nazwisko, numer PESEL, NIP, data urodzenia, dane adresowe, dane kontaktowe: np. adres e-mail, telefon, dane z dokumentów (dowód osobisty, paszport).

Udostępnianie danych osobowych:

Dane osobowe przekazujemy: podwykonawcom, czyli podmiotom, z którymi współpracujemy, czyli podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie oraz innym administratorom danych osobowych, jeśli mają prawnie uzasadniony interes. Są to: podmioty z grupy Modern i podmioty współpracujące, dostawcy usług informatycznych, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności, podmioty świadczące usługi archiwizacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe oraz prawne, podmiotom wykonującym zadania wynikające z przepisów prawa.

Dane osobowe nie będą:

 • przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
 • przetwarzane w sposób zautomatyzowany
 • wykorzystywane w celu profilowania
Scroll to Top