z

Charakterystyka zbiorników przeciwpożarowych

Zbiorniki przeciwpożarowe, czyli rezerwuary na wodę profilaktycznie zgromadzoną do gaszenia ognia, wykorzystuje się od wieków. Kiedyś rolę tę pełniły zwykłe sadzawki, później obmurowane baseny, współcześnie zaś wykorzystuje się przede wszystkim zbiorniki wyprodukowane z tworzyw sztucznych, stali nierdzewnej albo żelazobetonu. Montuje się je wszędzie tam, gdzie w razie pożaru inne możliwości dostarczania wody niezbędnej do przeprowadzenia akcji gaśniczej są zbyt ograniczone. Najczęściej znaleźć je więc możemy w wielkopowierzchniowych obiektach przemysłowych albo przy magazynach gazów, paliw oraz cieczy palnych. Ale zabezpieczać mogą one również budynki publiczne, zabytkowe i osiedla mieszkalne. W każdym przypadku zbiorniki przeciwpożarowe muszą spełniać surowe normy wyznaczone przepisami prawa.

Budowa i działanie zbiorników przeciwpożarowych

Nowoczesne zbiorniki przeciwpożarowe wytwarza się z polietylenu odpornego na korozję i substancje chemiczne. Łączenie ich elementów poprzez spawanie oraz podwójna ścianka gwarantują pełną szczelność. Można montować je w trudnych warunkach gruntowo-wodnych, a także w pasie drogowym i pod parkingami. Ich pojemność łatwo dostosowuje się do potrzeb danego obiektu, niezależnie od tego, czy jest to budynek przemysłowy, mieszkalny czy też stacja paliw.

Zbiornik przeciwpożarowy może być zarówno naziemny, jak i podziemny. Ten drugi jest łatwiejszy do posadowienia i posiada też inne zalety. Przede wszystkim, znajdująca się w nim woda nie nagrzewa się na słońcu. A jak działa taki zbiornik? Napełniany jest wodą z sieci wodociągowej, z niego natomiast wodę pobiera się za pomocą rurociągu ssawnego. Poziom wody w zbiorniku reguluje zawór pływakowy, a ewentualny jej nadmiar można odprowadzić do kanalizacji.  Rezerwuar taki podłączyć możemy do hydrantu lub do systemu zraszaczy, które uruchomią się wraz z alarmem i zaczną automatycznie gasić ogień.

Szukasz podobnych rozwiązań?
Zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami. Z pewnością znajdziemy optymalne rozwiązanie w możliwie najlepszej cenie na rynku.
Scroll to Top