deszcz

Czy wody opadowe zalicza się do ścieków?

Woda, niewątpliwie jedno z najcenniejszych dóbr na Ziemi, odgrywa fundamentalną rolę we wspieraniu życia i funkcjonowania ekosystemów. Woda opadowa, znana także jako deszczówka, jest kluczowym elementem cyklu wodnego, odzwierciedlając przepływ i krążenie wód w przyrodzie. Jednakże, pojęcie wód opadowych w kontekście „ścieków” wymaga pewnego wyjaśnienia, a zrozumienie roli zbiorników na wody opadowe staje się kluczowe w zrównoważonym zarządzaniu zasobami wodnymi.

Charakterystyka wód opadowych i ścieków

Wody opadowe to rezultat kondensacji pary wodnej w atmosferze, prowadzącej do opadów atmosferycznych w postaci deszczu, śniegu czy gradu. W odróżnieniu od ścieków, które są z reguły rezultatem aktywności ludzkiej i zawierają różnorodne substancje zanieczyszczające pochodzące z przemysłu, domostw czy rolnictwa, wody opadowe są naturalnie oczyszczone przez atmosferę i w swojej pierwotnej formie są zazwyczaj czyste.

Ścieki natomiast to wody uznawane za nieczystości, zazwyczaj wymagające specjalnego traktowania i oczyszczania przed wypuszczeniem do wód powierzchniowych lub podziemnych. Ścieki mogą zawierać substancje toksyczne, zanieczyszczenia chemiczne oraz biologiczne, które mogą zagrażać zdrowiu ludzi i ekosystemom.

Zbiorniki na wody opadowe jako narzędzie zrównoważonego zarządzania

W miarę jak obszary miejskie rozwijają się, rośnie także ilość twardych powierzchni, takich jak ulice, parkingi i dachy, które utrudniają wchłanianie wód opadowych przez grunt. To zjawisko prowadzi do tzw. „efektu miejskiego”, w którym deszcz spływa po powierzchniach, zbierając zanieczyszczenia i w szybkim tempie napływa do kanalizacji deszczowej. Tutaj woda opadowa może zyskać cechy „ścieków atmosferycznych”, zawierając zanieczyszczenia typowe dla ścieków.

Rozwiązaniem dla tego problemu stają się zbiorniki na wody opadowe, zwane również zbiornikami retencyjnymi. To specjalne infrastruktury, które pomagają zatrzymać wodę opadową na miejscu, umożliwiając jej stopniowe wchłanianie przez grunt lub kontrolowane odprowadzenie. Zbiorniki te zapobiegają nadmiernemu obciążeniu kanalizacji deszczowej i zmniejszają ryzyko powodzi. Dodatkowo, zbiorniki mogą pomagać w oczyszczaniu wód opadowych, zatrzymując niektóre zanieczyszczenia przed dostaniem się do wód powierzchniowych.

Szukasz podobnych rozwiązań?
Zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami. Z pewnością znajdziemy optymalne rozwiązanie w możliwie najlepszej cenie na rynku.
Scroll to Top