zbiornik na deszczówkę

Jak głęboko zakopać podziemny zbiornik na deszczówkę?

Czy warto inwestować w podziemny zbiornik na deszczówkę? W dobie rosnących cen wody oraz coraz częstszych susz, gromadzenie i wykorzystanie deszczówki staje się nie tylko ekologicznym, ale również ekonomicznym rozwiązaniem. Podziemne zbiorniki na deszczówkę pozwalają na efektywne gromadzenie wody opadowej, która może być następnie wykorzystana do celów gospodarczych, ogrodowych czy nawadniania roślin. Na blogu omawiamy, jak głęboko zakopać podziemny zbiornik na deszczówkę oraz jakie są kluczowe aspekty przy jego montażu.

Głębokość montażu zbiornika

Głębokość montażu podziemnego zbiornika na deszczówkę zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj gruntu, wielkość zbiornika oraz lokalizacja działki. Przyjmuje się jednak, że minimalna głębokość wynosi około 80 cm poniżej poziomu terenu. Jest to wartość zapewniająca optymalną izolację termiczną zbiornika oraz ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem mrozu.

Rodzaj gruntu

Jednym z kluczowych czynników wpływających na głębokość montażu zbiornika jest rodzaj gruntu. W przypadku gruntów przepuszczalnych, takich jak piasek czy żwir, zbiornik może być umieszczony stosunkowo płytko. Natomiast w przypadku gruntów nieprzepuszczalnych, takich jak glina czy ił, konieczne jest wybranie większej głębokości, aby zapewnić odpowiednią filtrację wody opadowej oraz uniknąć zalania zbiornika.

Wielkość zbiornika

Kolejnym aspektem wpływającym na głębokość montażu zbiornika jest jego wielkość. Im większy zbiornik, tym głębiej powinien być on umieszczony w ziemi. Dla małych zbiorników podziemnych o pojemności do 3 m³ wystarczająca będzie głębokość około 80 cm. Natomiast dla większych zbiorników o pojemności powyżej 5 m³ konieczne może być umieszczenie ich nawet na głębokości przekraczającej 2 metry.

Lokalizacja działki

Lokalizacja działki oraz warunki panujące na niej również mają wpływ na głębokość montażu zbiornika. Należy wziąć pod uwagę poziom wód gruntowych oraz ewentualne zagrożenie powodziowe. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych konieczne może być umieszczenie zbiornika na większej głębokości lub zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń, takich jak kotwy czy betonowe fundamenty.

Montaż zbiornika

Montaż podziemnego zbiornika na deszczówkę powinien być przeprowadzony przez specjalistów, którzy uwzględnią wszystkie wymienione czynniki oraz dostosują głębokość montażu do indywidualnych warunków działki. Przed rozpoczęciem prac należy również uzyskać odpowiednie pozwolenia oraz zgody sąsiadów, jeśli działka graniczy z innymi nieruchomościami.

Warto również pamiętać o odpowiednim przygotowaniu terenu przed montażem zbiornika. Należy usunąć wszelkie przeszkody, takie jak kamienie czy korzenie drzew, które mogą utrudniać montaż lub uszkodzić zbiornik. Ponadto warto zadbać o właściwe odwodnienie terenu oraz zabezpieczenie zbiornika przed wpływem wód gruntowych.

Szukasz podobnych rozwiązań?
Zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami. Z pewnością znajdziemy optymalne rozwiązanie w możliwie najlepszej cenie na rynku.
Scroll to Top