zbiornik retencyjny na ciezarowce

Jak wygląda eksploatacja podziemnych zbiorników retencyjnych?

Najważniejszym zadaniem zbiorników retencyjnych jest magazynowanie wody w okresach jej nadmiaru i umożliwienie wykorzystania jej w czasie niedoboru. Mogą one występować w różnej formie, a jedną z popularniejszych z nich są zbiorniki podziemne. Z naszego wpisu dowiesz się, jak wygląda ich eksploatacja.

Czym się wyróżniają zbiorniki retencyjne?

Zbiorniki retencyjne mogą mieć postać zarówno sztucznych jezior zaporowych, jak i podziemnych zbiorników na deszczówkę. Niezależnie od rodzaju, służą one do magazynowania wody, którą można następnie wykorzystać w licznych zastosowaniach. Może ona służyć do zaopatrzenia wodociągów w wodę, a także do produkcji energii w elektrowniach wodnych. Dzięki niej możliwa jest irygacji gruntów w czasie suszy, utrzymywanie żeglowności rzek, a nawet rozwój turystyki, rekreacji i sportu. Co więcej, mniejsze zbiorniki retencyjne na wodę deszczową montowane przy budynkach mieszkalnych umożliwiają oszczędzanie wody kranowej dzięki wykorzystaniu deszczówki. Zbiorniki retencyjne mogą występować w wersji naziemnej, podziemnej oraz częściowo zagłębionej.

Komfort korzystania z podziemnych zbiorników retencyjnych

Zbiorniki retencyjne podziemne od sprawdzonych producentów nie przysparzają żadnych problemów związanych z eksploatacją. Są one wykonane z polietylenu, czyli z tworzywa, które zapewnia im najwyższy stopień szczelności. Zbiornik gromadzi wodę deszczową i w razie potrzeby stopniowo się opróżnia. Minimalizuje tym samym ryzyko cofania się wody do kanalizacji, a także powodzi czy lokalnych podtopień. Może być także wyposażony w specjalną zasuwę montowaną przy wylocie, dzięki czemu zgromadzoną wodę można wykorzystać do celów gospodarczych. Co więcej, zbiorniki retencyjne na ogół współpracują z regulatorami przepływu lub pompowniami. W zależności od potrzeb można wyposażyć je w regulatory przepływu, moduły rozsączania lub pompowni wód opadowych, dzięki czemu zapewniają pełen komfort użytkowania.

Szukasz podobnych rozwiązań?
Zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami. Z pewnością znajdziemy optymalne rozwiązanie w możliwie najlepszej cenie na rynku.
Scroll to Top