zbiornik

Umieszczenie zbiornika na deszczówkę pod ziemią, a warunki gruntowe

Coraz więcej osób decyduje się na instalację systemów zbierania deszczówki w celu efektywnego wykorzystania tego cennego zasobu. Jednym z popularnych rozwiązań jest umieszczenie zbiornika na deszczówkę pod ziemią. Jednak przed podjęciem decyzji należy wziąć pod uwagę warunki gruntowe, które mogą mieć wpływ na skuteczność i trwałość takiego rozwiązania.

Analiza podłoża i drenaż

Przed zainstalowaniem zbiornika na deszczówkę pod ziemią, ważne jest przeprowadzenie analizy podłoża i drenażu w miejscu, gdzie ma zostać umieszczony. Gleba powinna być odpowiednio przepuszczalna, aby umożliwić swobodne odprowadzanie wody deszczowej do zbiornika. Jeśli gleba jest zbyt gliniasta lub zalega na powierzchni, może to prowadzić do tworzenia się błota i zalegania wody wokół zbiornika.

Poziom wód gruntowych

Należy również zbadać poziom wód gruntowych w danym obszarze. W przypadku wysokiego poziomu wód, kiedy siła wyporu przewyższa ciężar zasypki, wymagane jest znalezienie takiego rozwiązania, które zapewni bezpieczne posadowienie, a następnie bezawaryjną eksploatację zbiornika. W takiej sytuacji można zastosować płyty betonowe w celu dociążenia wyrobu lub zakotwić zbiornik, mocując go do fundamentu za pomocą odpowiednio dobranych cięgien.

Stabilność gruntu

Stabilność gruntu jest kluczowa dla zbiornika na deszczówkę podziemną. Jeśli grunt w danym obszarze jest podatny na osiadanie lub ruchy tektoniczne, istnieje ryzyko uszkodzenia zbiornika. Przed instalacją należy skonsultować się z geotechnikiem, aby ocenić stabilność gruntu i dostosować projekt do warunków panujących w danym obszarze.

Inne czynniki

Dodatkowo, należy wziąć pod uwagę inne czynniki, takie jak obecność korzeni drzew, istniejących instalacji podziemnych czy możliwość dostępu do zbiornika w celu konserwacji i czyszczenia. W zależności od specyfiki terenu, mogą być konieczne dodatkowe prace, takie jak przesunięcie korzeni drzew, przerzut instalacji lub zapewnienie łatwego dostępu do zbiornika.

Szukasz podobnych rozwiązań?
Zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami. Z pewnością znajdziemy optymalne rozwiązanie w możliwie najlepszej cenie na rynku.
Scroll to Top