Zbiorniki przeciwpożarowe

W naszej ofercie znajdują się polietylenowe zbiorniki do magazynowania wody wykorzystywanej w akcjach gaśniczych. Produkujemy zbiorniki przeciwpożarowe, które mogą być wykorzystywane jako źródło wody do zewnętrznego gaszenia pożaru. Zbiorniki przeciwpożarowe montuje się wszędzie tam, gdzie w razie pożaru inne możliwości dostarczania wody niezbędnej do przeprowadzenia akcji gaśniczej są zbyt ograniczone. Najczęściej znaleźć je więc możemy w wielkopowierzchniowych obiektach przemysłowych albo przy magazynach gazów, paliw oraz cieczy palnych. Zbiorniki p. poż. mogą zabezpieczać również budynki publiczne, zabytkowe i osiedla mieszkalne. W każdym przypadku zbiorniki przeciwpożarowe muszą spełniać surowe normy wyznaczone przepisami prawa.

Zbiornik przeciwpożarowy podziemny z polietylenu

Zbiornik przeciwpożarowy wykonany z polietylenu jest całkowicie odporny na korozję i różne związki chemiczne. Łączenie elementów zbiorników p. poż. poprzez spawanie ekstruzyjne oraz podwójna ścianka gwarantują pełną szczelność. Można montować je w terenach zielonych, w trudnych warunkach gruntowo-wodnych, a także w pasie drogowym i pod parkingami. Ich pojemność łatwo dostosowuje się do potrzeb danego obiektu, niezależnie od tego, czy jest to budynek przemysłowy, mieszkalny, czy też stacja paliw.

Działanie zbiorników przeciwpożarowych

Zbiornik przeciwpożarowy podziemny napełniany jest przez wodę pochodzącą z instalacji lub sieci wodociągowej, a jej poziom jest regulowany przez zawór pływakowy, który jest zainstalowany w kominie w taki sposób, by zbiornik był w pełni wykorzystany. Woda pobierana jest ze zbiornika poprzez rurociąg (rurociągi) ssawny. W studzienkach ssawnych znajdują się kosze ssawne wyposażone w zawory zwrotne.

Jeśli chodzi o zbiorniki zasilające pompownie przeciwpożarowe, to w tym przypadku woda ze zbiornika pobierana jest za pomocą rurociągów ssawnych. Można odprowadzić nadmiar wody do kanalizacji poprzez rurociąg przelewowy.
Korzyści wnikające z zastosowania zbiorników przeciwpożarowych:

 • dużo mniejsze ryzyko wycieku wody poza zbiornik,
 • możliwość bezpośredniego wykorzystania wody do zewnętrznego gaszenia pożarów,
 • woda składowana w zbiornikach p. poż. będzie pozbawiona związków chemicznych,
 • bezpieczne składowanie wody w każdych warunkach bez obawy o uszkodzenia przez promieniowanie UV,
 • stanowią integralną część całego układu gaśniczego.

Przeciwpożarowy zbiornik wody

Nasza firma od wielu lat zajmuje się produkcją zbiorników na wodę. Wśród nich znajdują się zbiorniki przeciwpożarowe podziemne. Jako producent wykonujemy je zgodnie z obowiązującymi normami i na zamówienie. Dzięki temu mogą Państwo kupić zbiornik przeciwpożarowy dokładnie dopasowany do wielkości i charakteru budynku. Zasobnik tego typu powinien być zlokalizowany możliwie blisko chronionego miejsca. Chodzi o to, aby w razie pożaru był szybki dostęp do wody, której ilość przeliczana jest w zależności od kubatury obiektu:

 • mieszkalnego,
 • przemysłowego,
 • magazynowego,
 • gospodarczego,
 • użyteczności publicznej,
 • stacji paliw płynnych i gazowych.

Konieczność zabezpieczenia ww. budynków w zapas wody występuje wówczas, gdy hydrant ma wydajność poboru poniżej 10 dm3/s.

Zbiorniki przeciwpożarowe podziemne od producenta

Dogodnym rozwiązaniem jest umieszczenie zbiornika przeciwpożarowego poniżej poziomu gruntu. Dzięki temu wnętrze pojemnika jest zabezpieczone przed nagrzewaniem promieniami słonecznymi. Każdy taki zbiornik przeciwpożarowy podziemny wodny musi być zasilany z wodociągu. Dodatkowo można go podłączyć do hydrantu lub do systemu zraszaczy w budynku. Uruchamiają się one po włączeniu alarmu i automatycznie gaszą ogień w pomieszczeniu. Zasobnik pełni również funkcję punktu poboru wody przez jednostki gaśnicze Straży Pożarnej. Jako producent wyposażamy zbiorniki przeciwpożarowe podziemne w awaryjny przelew do kanalizacji, który zabezpiecza zbiornik przeciwpożarowy podziemny przed przepełnieniem. Dodatkowo zasobniki należy zaopatrzyć w czujniki napełnienia wody i wodowskazy. Pozwalają one na monitorowanie stopnia zalania wnętrza zbiornika. Zapewniamy, że wytwarzane przez nas wyroby budowlane przystosowane są do wkopania w ziemię. A wszystko dlatego, że ich ścianki wykonane są z tworzywa odpornego na działanie wód gruntowych. Planują Państwo zakup rezerwuaru H2O do firmy lub innego obiektu? – Zapraszamy do kontaktu. Zapewniamy wsparcie techniczne już przed realizacją zamówienia. Dostarczymy zbiornik przeciwpożarowy podziemny zgodny z oczekiwaniem i w dobrej cenie. Czekamy na telefon lub e-mail!

Średnica
od 2000 do 3000 mm

Odporność na korozję i przemarzanie

pozostałe informacje

 • połączenia spawane i podwójna ścianka dające pełną szczelność
 • możliwość montażu w pasie drogowym i pod parkingami
 • możliwość montażu w trudnych warunkach gruntowo-wodnych
 • mały ciężar
 • wysoka odporność na substancje chemiczne
 • niepodatny na korozję
 • możliwość łączenia poszczególnych zbiorników w baterie o dowolnej pojemności
 • łatwy i szybki montaż również w warunkach zimowych
 • kominy włazowe z drabinkami
 • zawór pływakowy
 • zasilanie zbiornika
 • płyty antywirowe
 • zawory spustowe
 • kosze ssawne i zawory zwrotne
 • studzienki ssawne
 • rurociągi ssawne, które prowadzą do pompowni i zestawów hydroforowych
 • rurociągi testowe
 • rury napowietrzająco-odpowietrzające
 • przelew awaryjny do kanalizacji
Przewiń do góry