Zbiorniki przeciwpożarowe

W naszej ofercie znajdują się polietylenowe zbiorniki do magazynowania wody wykorzystywanej w akcjach gaśniczych.

Produkujemy zbiorniki wody przeciwpożarowej, które są przeznaczone do urządzeń i instalacji gaśniczych i mogą być również wykorzystywane jako źródło wody do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Wykonane z polietylenu zbiorniki są całkowicie odporne na korozję i różne związki chemiczne. Pojemność zbiornika jest dostosowywana do potrzeb Klienta.

Średnica
od 2000 do 3000 mm

Odporność na korozję i przemarzanie

pozostałe informacje

 • połączenia spawane i podwójna ścianka dające pełną szczelność
 • możliwość montażu w pasie drogowym i pod parkingami
 • możliwość montażu w trudnych warunkach gruntowo-wodnych
 • mały ciężar
 • wysoka odporność na substancje chemiczne
 • niepodatny na korozję
 • możliwość łączenia poszczególnych zbiorników w baterie o dowolnej pojemności
 • łatwy i szybki montaż również w warunkach zimowych
 • kominy włazowe z drabinkami
 • zawór pływakowy
 • zasilanie zbiornika
 • płyty antywirowe
 • zawory spustowe
 • kosze ssawne i zawory zwrotne
 • studzienki ssawne
 • rurociągi ssawne, które prowadzą do pompowni i zestawów hydroforowych
 • rurociągi testowe
 • rury napowietrzająco-odpowietrzające
 • przelew awaryjny do kanalizacji

Działanie zbiorników przeciwpożarowych

Zbiornik napełniany jest przez wodę pochodzącą z instalacji lub sieci wodociągowej, a jej poziom jest regulowany przez zawór pływakowy, który jest zainstalowany w kominie w taki sposób, by zbiornik był w pełni wykorzystany. Woda pobierana jest ze zbiornika poprzez rurociąg (rurociągi ssawne). W studzienkach ssawnych znajdują się kosze ssawne wyposażone w zawory zwrotne.

Jeśli chodzi o zbiorniki zasilające pompownie przeciwpożarowe, to w tym przypadku woda ze zbiornika pobierana jest za pomocą rurociągów ssawnych z płytami antywirowymi i zaworami stopowymi. Można odprowadzić nadmiar wody do kanalizacji poprzez rurociąg przelewowy .

Korzyści dzięki zbiornikom przecwipożarowym:

 • dużo mniejsze ryzyko wycieku wody poza zbiornik,
 • możliwość bezpośredniego wykorzystania wody do zewnętrznego gaszenia pożarów,
 • woda składowana w zbiornikach będzie pozbawiona związków chemicznych,
 • bezpieczne składowanie wody w każdych warunkach bez obawy o uszkodzenia przez promieniowanie UV,
 • stanowią integralną część całego układu gaśniczego.

Przeciwpożarowy zbiornik wody

Nasza firma od wielu lat zajmuje się produkcją krytych pojemników na wodę. Wśród nich znajdują się zbiorniki przeciwpożarowe podziemne. Jako producent wykonujemy je zgodnie z obowiązującymi normami i na zamówienie. Dzięki temu mogą Państwo kupić zbiornik wodny dokładnie dopasowany do wielkości i charakteru budynku. Zasobnik tego typu powinien być zlokalizowany możliwie blisko chronionego miejsca. Chodzi o to, aby w razie pożaru był szybki dostęp do wody, której ilość przeliczana jest w zależności od kubatury obiektu:

 • mieszkalnego,
 • przemysłowego,
 • magazynowego,
 • gospodarczego,
 • użyteczności publicznej,
 • stacji paliw płynnych i gazowych.

Konieczność zabezpieczenia ww. budynków w zapas wody występuje wówczas, gdy hydrant ma wydajność poboru poniżej 10 dm3/s.

Zbiorniki przeciwpożarowe podziemne od producenta

Dogodnym rozwiązaniem jest umieszczenie takiego rezerwuaru poniżej poziomu gruntu. Dzięki temu wnętrze pojemnika jest zabezpieczone przed nagrzewaniem promieniami słonecznymi. Każdy taki zbiornik przeciwpożarowy podziemny wodny musi być zasilany z wodociągu. Dodatkowo można go podłączyć do hydrantu lub do systemu zraszaczy w budynku. Uruchamiają się one po włączeniu alarmu i automatycznie gaszą ogień w pomieszczeniu. Zasobnik pełni również funkcję punktu poboru wody przez jednostki gaśnicze Straży Pożarnej.

Jako producent wyposażamy pojemniki przeciwpożarowe podziemne w awaryjny przelew do kanalizacji, który zabezpiecza przed przepełnieniem. Dodatkowo zasobniki należy zaopatrzyć w czujniki napełnienia wody i wodowskazy. Pozwalają one na monitorowanie stopnia zalania wnętrza baniaka. Zapewniamy, że wytwarzane przez nas rezerwuary ppoż. przystosowane są do wkopania w ziemię. A wszystko dlatego, że ścianki pojemników są wykonane z tworzywa odpornego na działanie wód gruntowych.

Planują Państwo zakup rezerwuaru H2O. do firmy lub innego obiektu? – Zapraszamy do kontaktu. Zapewniamy wsparcie techniczne już przed realizacją zamówienia. Dostarczymy zbiornik przeciwpożarowy podziemny zgodny z oczekiwaniem i w dobrej cenie. Czekamy na telefon lub e-mail!

Przewiń do góry