Wyposażone zbiorniki PipeLine na wodę pożarową

Zbiorniki PipeLine do magazynowania wody na cele przeciwpożarowe stanowią zabezpieczenie obiektu dla zewnętrznego gaszenia pożaru. Wersja z wyposażeniem ma na celu zaopatrzenie klienta w gotowy produkt, z którego można korzystać bezpośrednio po zamontowaniu.
Wyposażone zbiorniki PipeLine na wodę pożarową to wersja rozszerzona jednoelementowych i wielkopojemnościowych zbiorników do magazynowania wody na cele p. poż., które zostały wyposażone w zawór pływakowy odcinający dopływ wody po napełnieniu zbiornika, kosz ssawny, zabezpieczający przez zassaniem zanieczyszczeń, drabinę złazową, umożliwiającą wejście do środka zbiornika.

Średnica od 2000 do 3000 mm

Dostarczamy kompletne rozwiązania

Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie klientów na gotowe rozwiązania, produkujemy zbiorniki do magazynowania wody na cele przeciwpożarowe w pełni dostosowane pod potrzeby danej inwestycji. Dzięki temu nie ma potrzeby zakupu dodatkowych elementów wyposażenia zbiornika na wodę pożarową w celu uruchomienia i podłączenia go do instalacji pożarowej. Zbiornik produkowany jest zgodnie z normą PN-B-02857 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne.”

Największe zalety zbiorników PipeLine na wodę pożarową:

 • kompletne rozwiązanie
 • zawór pływakowy regulujący poziom napełnienia zbiornika
 • kosz ssawny z zaworem, zabezpieczający przez zassaniem zanieczyszczeń
 • komin rewizyjny wyposażony w drabinę
 • gwarancja szczelności podczas całego okresu użytkowania
 • odporność na obciążenia statyczne i dynamiczne. Sztywność obwodowa SN2 – SN16
 • niskie koszty montażu i eksploatacji
 • wysoka odporność na substancje chemiczne
 • całkowita odporność na korozję
 • termin eksploatacji do 50 lat
 • wysoka odporność na ścieranie
 • łatwo poddają się naprawie i nie tracą swoich właściwości
 • możliwość montowania w trudnych warunkach gruntowo-wodnych
 • możliwość posadowienia pod parkingiem i w obszarze pasa drogowego
 • odporność na promieniowanie UV
 • niewielki ciężar w porównaniu do innych materiałów
 • bezproblemowy montaż, również w warunkach zimowych

Przykładowe realizacje podziemnych zbiorników PipeLine

WYPOSAŻONE ZBIORNIKI PIPELINE NA WODĘ POŻAROWĄ

Nasza oferta zawiera wersję z wyposażeniem jednoelementowych i wielkopojemnościowych zbiorników do magazynowania wody na cele przeciwpożarowe wykonanych z polietylenu (PEHD). Podobnie jak zbiorniki w wersji podstawowej, cechują się one wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, utlenianie i korozję. Podwójna ścianka i spawane ekstruzyjnie połączenia gwarantują doskonałą szczelność oraz długą żywotność zbiorników. Zbiorniki z wyposażeniem są równie lekkie jak w wersji podstawowej, co znacznie ułatwia logistykę, montaż i ich posadowienie. Mogą być one lokalizowane w terenie najazdowym, pod parkingami oraz w terenie zielonym. Do ich posadowienia nie jest potrzebne wykonanie specjalnych konstrukcji, wystarczy odpowiednio zagęszczony grunt.

DOSTOSOWANIE PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW NA WODĘ POŻAROWĄ DO SPECYFIKI PROJEKTU

Zbiorniki PipeLine o średnicach od 2000 do 3000 mm i sztywności obwodowej od SN2 do SN16 produkowane są w wersji z wyposażeniem. Konstrukcja zbiornika z wyposażeniem nie różni się od zbiornika w wersji podstawowej. W związku z tym, bazę stanowi dwupłaszczowy korpus produkowany metodą nawijania oraz dennice połączone z korpusem spawem ekstruzyjny, gwarantującym szczelność konstrukcji. Kolejnym elementem składowym są kominy rewizyjne – w wersji z wyposażeniem oferujemy montaż drabiny złazowej w co najmniej jednym kominie, umożliwiając pełną rewizję zbiornika. Elementem niespotykanym w innych konstrukcjach, a możliwym do zastosowania w zbiornikach p. poż. jest rząpie, czyli specjalnie wykonana studzienka ssawna. Króciec wlotowy wyposażony jest w zawór pływakowy, który ma za zadanie regulowanie poziomu wody w zbiorniku, aby w razie sytuacji kryzysowej zawsze był on wypełniony odpowiednią ilością wody pożarowej. Króciec ssawny zakończony jest koszem ssawnym z zaworem, co zabezpiecza przed zassaniem większych zanieczyszczeń oraz w zawór spustowy, umożliwiający odwodnienie przewodu ssawnego. Króciec przelewowy stanowi awaryjne zabezpieczenie przez przepełnieniem zbiornika i powinien być podłączony do sieci kanalizacyjnej. Oprócz tego, dostępne są także czujniki napełnienia wody i wodowskazy, które umożliwiają monitorowanie stopnia zalania wnętrza zbiornika. Dodatkowo, jeśli przewidziane jest zastosowanie innych niż wspomniane narzędzia, istnieje możliwość wyposażenia zbiornika w uchwyty lub inne elementy wykonane zgodnie z indywidualnymi wytycznymi. W celu dobrania odpowiedniego rozwiązania zapraszamy do kontaktu z działem technicznym ModernTank.

Zadzwoń po ofertę
+48 515 500 500
Możesz również wysłać zapytanie ofertowe na:
biuro@moderntank.eu
Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji, z chęcią doradzą i odpowiedzą na pytania. Sporządzane przez nich kalkulacje są bezpłatne.

Nasze pozostałe produkty

Scroll to Top