Zrealizowane
projekty

Realizacje inwestycji ModernTank

Zobacz co i dla kogo robimy. Nasze realizacje
są naszą najlepszą wizytówką.

Zbiornik przeciwpożarowy

Zbiorniki do wody na cele przeciwpożarowe PIPELINE Pojemność: 2 x 150m3

Średnica: DN3000
Długość zbiorników: 20 m
Sztywność obwodowa: SN2

Zastosowanie: zbiorniki do wody na cele przeciwpożarowe

Zbiorniki podziemne

Zbiorniki retencyjne na wodę opadową PIPELINE Pojemność: 2 x 50m3

Średnica: DN2000
Długość zbiorników: 16 m
Sztywność obwodowa: SN4

Zastosowanie: magazynowanie i ponowne wykorzystanie wody deszczowej

Zbiornik wody deszczowej

Dostawa zbiornika na wodę deszczową PIPELINE Pojemność: 65 m3

Średnica: DN2400
Długość zbiorników: 15,5 m
Sztywność obwodowa: SN2

Zastosowanie: zbiorniki do magazynowania wody opadowej

Zbiorniki technologiczne

Pionowe zbiorniki procesowe PIPELINE Pojemność 2 x 25m3

Średnica: DN3000
Wysokość zbiorników: 4,3 m
Sztywność obwodowa: SN2

Zastosowanie: magazynowanie solanki płynnej

Naziemne zbiorniki V=2x25m3

Zewnętrzne zbiorniki RSM
Pojemność: 2 x 20 m3

Średnica: DN2000
Długość zbiorników: 6,4 m
Sztywność obwodowa: SN2

Zastosowanie: zbiorniki do magazynowania wysoko skoncentrowanego nawozu azotowego w formie wodnego roztworu saletrzano-mocznikowego

Zbiornik na scieki przemyslowe 3

Zbiornik na ścieki przemysłowe PIPELINE Pojemność: 25m3

Średnica: DN2400
Długość zbiorników: 6,5 m
Sztywność obwodowa: SN4

Zastosowanie: zbiorniki do magazynowania ścieków przemysłowych

Podziemny zbiornik wody

Dostawa zbiornika wody deszczowej PIPELINE
Pojemność: 45m3

Średnica: DN2400
Długość zbiorników: 12,0 m
Sztywność obwodowa: SN2

Zastosowanie: zbiorniki do magazynowania wody opadowej

Studzienka rewizyjna

Studzienki rewizyjne
Sięc kanalizacji deszczowej

Średnica studzienki/rurociągów: DN2000/DN800
Długość rurociągów: 175 m
Sztywność obwodowa: SN8

Zastosowanie: odprowadzenie wód opadowych

Zbiorniki_bezodplywowe_realizacja

Biologiczna oczyszczalnia ścieków dwukomorowa

Średnica: DN2000
Długość zbiorników: 4,5 m
Sztywność obwodowa: SN6

Zastosowanie: biologiczna oczyszczalnia ścieków bytowych

Szambo_bezodplywowe

Dostawa szamba bezodpływowego

Średnica: DN2000
Długość zbiorników: 4,5 m
Sztywność obwodowa: SN6

Zastosowanie: Zbiornik na ścieki socjalno- bytowe

Zbiorniki technologiczne

Zbiorniki technologiczne do magazynowania solanki płynnej

Układ pompowy wraz z zbiornikami V=1m3 DN800 

Zastosowanie: płukania złóż jonitowych w układzie SUW

Studzienki instalacyjne

Separatory części stałych

Średnica: DN3000 / DN2000

Zastosowanie: wstępna filtracja przed oczyszczalnia ścieków przemysłowych 

Podziemny zbiornik wody

Zbiorniki na wodę deszczową PIPELINE
Pojemność: 45 m3

Średnica: DN2400
Długość zbiorników: 12,0 m
Sztywność obwodowa: SN2

Zastosowanie: zbiorniki do magazynowania ścieków przemysłowych

Zbiornik na RSM

Naziemny zbiornik PIPELINE do magazynowania wody pitnej

Średnica: DN2000
Długość zbiorników: 6,4 m
Sztywność obwodowa: SN2

Zastosowanie: zbiorniki do magazynowania wody uzdatnionej przeznaczonej do picia

Oczyszczalnia
ścieków
w Otmuchowie

Przepusty
drogowe
pod autostradą A4

Scroll to Top