Zrealizowane
projekty

Realizacje inwestycji ModernTank

Zobacz, co i dla kogo robimy. Nasze realizacje są naszą najlepszą wizytówką.

Zbiornik przeciwpożarowy

Zbiorniki do wody na cele przeciwpożarowe PIPELINE.
Pojemność: 2 x 150m3.

Średnica: DN3000
Długość zbiorników: 20 m
Sztywność obwodowa: SN2

Zastosowanie: zbiorniki do wody na cele przeciwpożarowe.

Zbiorniki podziemne

Zbiorniki retencyjne na wodę opadową PIPELINE. Pojemność: 2 x 50m3.

Średnica: DN2000
Długość zbiorników: 16 m
Sztywność obwodowa: SN4

Zastosowanie: magazynowanie i ponowne wykorzystanie wody deszczowej.

Zbiornik wody deszczowej

Dostawa zbiornika na wodę deszczową PIPELINE. Pojemność: 65 m3.

Średnica: DN2400
Długość zbiorników: 15,5 m
Sztywność obwodowa: SN2

Zastosowanie: zbiorniki do magazynowania wody opadowej.

Zbiorniki technologiczne

Pionowe zbiorniki procesowe PIPELINE. Pojemność 2 x 25m3.

Średnica: DN3000
Wysokość zbiorników: 4,3 m
Sztywność obwodowa: SN2

Zastosowanie: magazynowanie solanki płynnej.

Naziemne zbiorniki V=2x25m3

Zewnętrzne zbiorniki RSM.
Pojemność: 2 x 20 m3.

Średnica: DN2000
Długość zbiorników: 6,4 m
Sztywność obwodowa: SN2

Zastosowanie: zbiorniki do magazynowania wysoko skoncentrowanego nawozu azotowego w formie wodnego roztworu saletrzano-mocznikowego.

Zbiornik na scieki przemyslowe 3

Zbiornik na ścieki przemysłowe PIPELINE. Pojemność: 25m3.

Średnica: DN2400
Długość zbiorników: 6,5 m
Sztywność obwodowa: SN4

Zastosowanie: zbiorniki do magazynowania ścieków przemysłowych.

Podziemny zbiornik wody

Dostawa zbiornika wody deszczowej PIPELINE.
Pojemność: 45m3.

Średnica: DN2400
Długość zbiorników: 12,0 m
Sztywność obwodowa: SN2

Zastosowanie: zbiorniki do magazynowania wody opadowej.

Studzienka rewizyjna

Studzienki rewizyjne
Sieć kanalizacji deszczowej.

Średnica studzienki/rurociągów: DN2000/DN800
Długość rurociągów: 175 m
Sztywność obwodowa: SN8

Zastosowanie: odprowadzenie wód opadowych.

Zbiorniki_bezodplywowe_realizacja

Biologiczna oczyszczalnia ścieków dwukomorowa.

Średnica: DN2000
Długość zbiorników: 4,5 m
Sztywność obwodowa: SN6

Zastosowanie: biologiczna oczyszczalnia ścieków bytowych.

Szambo_bezodplywowe

Dostawa szamba bezodpływowego.

Średnica: DN2000
Długość zbiorników: 4,5 m
Sztywność obwodowa: SN6

Zastosowanie: zbiornik na ścieki socjalno- bytowe.

Zbiorniki technologiczne

Zbiorniki technologiczne do magazynowania solanki płynnej.

Układ pompowy wraz z zbiornikami V=1m3 DN800 

Zastosowanie: płukania złóż jonitowych w układzie SUW.

Studzienki instalacyjne

Separatory części stałych.

Średnica: DN3000 / DN2000

Zastosowanie: wstępna filtracja przed oczyszczalnia ścieków przemysłowych. 

Podziemny zbiornik wody

Zbiorniki na wodę deszczową PIPELINE. Pojemność: 45 m3.

Średnica: DN2400
Długość zbiorników: 12,0 m
Sztywność obwodowa: SN2

Zastosowanie: zbiorniki do magazynowania ścieków przemysłowych.

Zbiornik na RSM

Naziemny zbiornik PIPELINE do magazynowania wody pitnej.

Średnica: DN2000
Długość zbiorników: 6,4 m
Sztywność obwodowa: SN2

Zastosowanie: zbiorniki do magazynowania wody uzdatnionej przeznaczonej do picia.

Oczyszczalnia
ścieków
w Otmuchowie

Przepusty
drogowe
pod autostradą A4

Przewiń do góry