RODO

Nasza firma dostosowała się do wymogów RODO, czyli unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Wypełniając obowiązek nałożony przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r., nr 119, s. 1), w skrócie „RODO” oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) informujemy, że dane osobowe, które zostają przekazane za pomocą niniejszej strony podlegają przetwarzaniu.

RODO wprowadza i ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W szczególności dba o bezpieczeństwo danych osobowych i chroni prawo do prywatności.

Ochrona danych osobowych w ModernTank

Wszystkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych są przez cały czas dostępne dla naszych klientów na naszej stronie internetowej.

Administratorem danych osobowych jest ModernTank Sp. z o.o.  Magnuszowice 53 a, 49-156 Gracze, NIP 991-05-33-784, REGON 386145908, KRS nr 0000959881VIII Wydział Gospodarczy przy Sądzie Rejonowym w Opolu (dalej: „Administrator”).

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres podany powyżej z dopiskiem “RODO”,
 • przez e-mail: biuro@moderntank.eu,
 • telefonicznie: +48 515 500 500.

Dane osobowe podlegają przetwarzaniu w celu:

 • realizacji transakcji, umowy, kontraktu, zamówienia, dostawy,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i jakości produkowanych przez nas produktów,
 • rozpatrywania i dokumentowania spraw reklamacyjnych, co pozostaje w związku z realizacją zawartych umów oraz co jest naszym prawnie usprawiedliwionym interesem,
 • obsługi zgłoszeń, które są do nas kierowane (np. przez formularz kontaktowy),
 • prowadzenia analiz i statystyk,
 • archiwizacji (cele dowodowe),
 • obsługi korespondencji, komunikacji i obiegu dokumentów,
 • obsługi administracyjnej w tym udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Rodzaje danych osobowych.
Dane, jakie są przetwarzane przez ModernTank, są to dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie informacje, które identyfikują (lub pozwalają zidentyfikować) konkretną osobę. Najczęściej przetwarzamy dane takie jak: np. imię i nazwisko, numer PESEL, NIP, data urodzenia, dane adresowe, dane kontaktowe: np. adres e-mail, telefon, dane z dokumentów (dowód osobisty, paszport).

Udostępnianie danych osobowych:
Dane osobowe przekazujemy: podwykonawcom, czyli podmiotom, z którymi współpracujemy, czyli podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie oraz innym administratorom danych osobowych, jeśli mają prawnie uzasadniony interes. Są to: podmioty z grupy Modern i podmioty współpracujące, dostawcy usług informatycznych, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności, podmioty świadczące usługi archiwizacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe oraz prawne, podmiotom wykonującym zadania wynikające z przepisów prawa.


Dane osobowe nie będą:
– przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy,
– przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
– wykorzystywane w celu profilowania.

Przewiń do góry