zbiorniki moderntank

Gdzie najczęściej spotyka się zbiorniki retencyjne?

Zadaniem zbiorników retencyjnych jest magazynowanie wody wówczas, gdy występuje jej nadmiar, i umożliwienie wykorzystania jej w okresie niedoboru. Największe z nich mają postać jezior zaporowych, najmniejszymi są natomiast beczki tradycyjnie wystawiane pod rynny. Za pomocą mało pojemnych beczek nie da się jednak zabezpieczyć przed podtopieniem dużych obiektów przemysłowych czy publicznych. Możliwość gromadzenia większej ilości wody deszczowej oferują podziemne zbiorniki retencyjne, które w razie potrzeby jej nadmiar przepompują do systemu kanalizacyjnego, zażegnując ryzyko zalania. Te jednobryłowe mogą mieć pojemność sięgającą stu metrów sześciennych, natomiast te o konstrukcji utworzonej z zestawu elementów pomieszczą nawet kilkanaście tysięcy metrów sześciennych deszczówki. Najbardziej funkcjonalne zbiorniki retencyjne wytwarza się z polietylenu, który jest odporny na korozję i uszkodzenia, a przy tym niezwykle lekki, co ułatwia transport i montaż

Gdzie umieszcza się zbiorniki retencyjne?

Największe rezerwuary przeciwpowodziowe powstają na rzekach. Podziemne zbiorniki retencyjne spotykamy natomiast najczęściej w miastach, gdzie montuje się je przy różnego rodzaju obiektach wielkopowierzchniowych: halach fabrycznych i magazynowych, budynkach publicznych i zabytkowych, centrach handlowych. Zbiorniki takie zabezpieczać mogą przed zalaniem i podtopieniami również osiedla mieszkaniowe. A dlaczego to w miastach są szczególnie przydatne? Ponieważ w terenie zurbanizowanym skutki powodzi są zwykle o wiele bardziej dotkliwe, a ich naprawianie o wiele bardziej kosztowne. Jeżeli chodzi natomiast o dokładną lokalizację podziemnych zbiorników retencyjnych, musi być ona zgodna z prawem budowlanym. A zatem zbiornik taki powinien znajdować minimum pięć metrów od budynku i przynajmniej dwa metry od granicy działki. Przy czym dużym plusem jest to, że zbiorniki można umieszczać zarówno pod terenem zielonym, jak i pod pasem komunikacyjnym albo parkingiem.

Szukasz podobnych rozwiązań?
Zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami. Z pewnością znajdziemy optymalne rozwiązanie w możliwie najlepszej cenie na rynku.
Scroll to Top