Zbiorniki PipeLine na wodę pitną

W przypadku braku zapewnienia odpowiedniej ilości wody z wodociągu lub wymogu zapewnienia dodatkowego ujęcia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, idealnym rozwiązaniem jest zbiornik rezerwowy.
Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów zbiorników do magazynowania wody pitnej. Ze względu na szereg zalet wytrzymałościowych, eksploatacyjnych oraz ekonomicznych, które wynikają z właściwości polietylenu, coraz większą popularnością cieszą się zbiorniki podziemne wykonane z PEHD.

Średnica od 800 do 3000 mm

Jednoelementowe lub wielkopojemnościowe

Produkujemy bezpieczne zbiorniki na wodę pitną

które w przypadku braku wodociągu w miejscu budowy nowego obiektu lub podczas przerwy w dostawie wody z sieci są kluczowym elementem w instalacji wodociągowej. Nowoczesne zbiorniki retencyjne na wodę pitną produkuje się z usieciowanych polimerów, w tym głównie z polietylenu wysokiej gęstości

Zbiorniki
jednoelementowe

Informacje

 • jednobryłowa konstrukcja
 • możliwość łączenia zbiorników w baterie o dowolnej pojemności
 • pojemność gotowego elementu od 10 do 100 m³
 • możliwość dostarczenia większych konstrukcji specjalnym transportem (po indywidualnych ustaleniach)
 • maksymalna wielkość uzależniona od możliwości transportowych
 • Atest PZH
 • Krajowa Ocena Techniczna ITB

Zbiorniki
wielkopojemnościowe

Informacje

 • mogą mieć pojemność nawet kilkunastu tysięcy m³
 • dzięki łączeniu elementów metodą spawania ekstruzyjnego uzyskuje się jednolitą konstrukcję pozbawioną połączeń mechanicznych
 • niezawodność dzięki maksymalnej szczelności
 • uzyskanie dużych pojemności przy optymalnym wykorzystaniu terenu
 • Atest PZH
 • Krajowa Ocena Techniczna ITB

Największe zalety zbiorników PipeLine na wodę pitną:

 • gwarancja szczelności podczas całego okresu użytkowania
 • nietoksyczność
 • odporność na obciążenia statyczne i dynamiczne. Sztywność obwodowa SN2 – SN16
 • niskie koszty montażu i eksploatacji
 • wysoka odporność na substancje chemiczne
 • całkowita odporność na korozję
 • termin eksploatacji do 50 lat
 • wysoka odporność na ścieranie
 • łatwo poddają się naprawie i nie tracą swoich właściwości
 • możliwość montowania w trudnych warunkach gruntowo-wodnych
 • możliwość posadowienia pod parkingiem i w obszarze pasa drogowego
 • odporność na promieniowanie UV
 • niewielki ciężar w porównaniu do innych materiałów
 • bezproblemowy montaż, również w warunkach zimowych
 • brak negatywnego wpływu na zdrowie ludzi oraz środowisko naturalne

Przykładowe realizacje podziemnych zbiorników PipeLine

PODZIEMNE ZBIORNIKI NA WODĘ PITNĄ PIPELINE

W naszej ofercie znajdują się zbiorniki do magazynowania wody pitnej wykonane z polietylenu (PEHD). Dzięki temu są one całkowicie odporne zarówno na potencjalne uszkodzenia mechaniczne, jak i utlenianie oraz korozję. W celu zwiększenia parametrów wytrzymałościowych modele podziemne mają spawane połączenia oraz podwójne ścianki rur, gwarantujące doskonałą szczelność oraz długą żywotność zbiorników na wodę wykorzystywaną do picia przez ludzi i zwierzęta. Ogromną zaletą syntetycznych konstrukcji do magazynowania wody pitnej jest ich niska waga, która usprawnia transport produktu, a także jego montaż i posadowienie. Zbiorniki PipeLine na wodę pitną posiadają Atest PZH.

DOSTOSOWANIE PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW NA WODĘ PITNĄ DO SPECYFIKI PROJEKTU

Zakres średnic od 800 do 3000 mm i klasy sztywności obwodowej od SN2 do SN16 oraz możliwość dostosowania projektu do indywidualnych potrzeb sprawia, że oferowane przez nas zbiorniki są rozwiązaniem uniwersalnym, a jednocześnie dedykowanym pod konkretny projekt. Zbiorniki PipeLine do magazynowania wody pitnej posiadają Atest Higieniczny PZH, potwierdzający brak negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne.
Zbiorniki produkowane są jako jednoelementowe lub składają się z kilku segmentów, w celu uzyskania większej pojemności. Możliwe jest także połączenie kilku zbiorników ze sobą w baterię, dzięki czemu istnieje możliwość wykorzystania pojemności każdego z nich. Zbiornik PipeLine składa się z dwupłaszczowego korpusu produkowanego metodą nawijania, co pozwala na dobór pojemności pod indywidualne potrzeby inwestycji. Wyposażony jest w dennice połączone z korpusem poprzez spaw ekstruzyjny od wewnątrz, jak i od zewnątrz, gwarantujący szczelność konstrukcji. Kolejnym elementem składowym są kominy rewizyjne (włazowe lub niewłazowe), których średnicę i lokalizację także można dobierać według potrzeb. Pozostałymi elementami są króćce: wlotowy, wylotowy, odpowietrzający, przelewowy i inne, których ilości i rozmiary ustalane są na etapie projektowania zbiornika. Dodatkowo, jeśli przewidziane jest zastosowanie innych narzędzi, np. zestawu hydroforowego, pomp, sondy, czujników, istnieje możliwość wyposażenia zbiornika w podesty lub uchwyty mocujące. W celu doboru odpowiedniego rozwiązania zapraszamy do kontaktu z działem technicznym ModernTank.

Zadzwoń po ofertę
+48 515 500 500
Możesz również wysłać zapytanie ofertowe na:
biuro@moderntank.eu
Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji, z chęcią doradzą i odpowiedzą na pytania. Sporządzane przez nich kalkulacje są bezpłatne.

Nasze pozostałe produkty

Scroll to Top