Jak zbudowane są przepompownie wody deszczowej?

W miejscach, w których proces odprowadzania deszczówki jest zakłócony, montaż przepompowni stanowi często jedyny sposób na zabezpieczenie się przed podtopieniami i zalaniami nieruchomości. A za zakłócenia takie odpowiadać może wiele czynników. Zarówno przestarzała i niedrożna kanalizacja, jak i niekorzystne ukształtowanie terenu albo mało przepuszczalny grunt.

Przepompownia deszczówki powinna zostać dostosowana do warunków panujących w danej lokalizacji. Zarówno jeśli chodzi o jej pojemność, jak i parametry pomp. Pompy nie mogą być bowiem zbyt słabe, gdyż nie poradzą sobie w trakcie intensywnych opadów. Ale z drugiej strony, wykorzystywanie zbyt mocnych pomp poskutkuje niepotrzebnym zużyciem energii i rosnącymi kosztami.

Budowa i działanie przepompowni deszczówki

Przyjrzyjmy się temu, z jakich elementów składa się zwykle przepompownia wody deszczowej i jakie są ich funkcje:

  • korpus – o wymiarach dopasowanych do natężenia dopływu deszczówki oraz do wielkości osprzętu, w nowoczesnych przepompowniach wykonany z polietylenu,
  • pompy – wyposażone w wirniki przystosowane do pracy w warunkach zalania, działające naprzemiennie lub równolegle,
  • układ zasilająco-sterujący – odpowiadający za uruchamianie pomp w zależności od poziomu wody,
  • osprzęt hydrauliczno-mechaniczny – na który składają się rurociągi tłoczne, kolano sprzęgające oraz zawór zabezpieczający przed cofaniem się wody,
  • komin wentylacyjny – zapewniający grawitacyjną wymianę powietrza w korpusie przepompowni,
  • włazy i drabiny – umożliwiające przeprowadzanie kontroli, napraw i konserwacji przepompowni.

Tak skonstruowana przepompownia rozwiąże problemy z odprowadzaniem wód opadowych zarówno na osiedlach mieszkaniowych czy w gospodarstwach rolnych, jak i w wielkopowierzchniowych obiektach publicznych, komercyjnych i przemysłowych.

Szukasz podobnych rozwiązań?
Zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami. Z pewnością znajdziemy optymalne rozwiązanie w możliwie najlepszej cenie na rynku.
Scroll to Top