Zbiorniki na wodę technologiczną

W naszej ofercie znajdują się indywidualnie zaprojektowane wewnętrzne bezciśnieniowe zbiorniki na wodę dla obiektów użyteczności publicznej i zakładów przemysłowych.

Produkujemy niezwykle wytrzymałe bezciśnieniowe zbiorniki na wodę, w których nie ma podatnych na korozję dodatkowych profili stalowych.

Dzięki stosowanej technologii budowa przebiega szybko i sprawnie, a w dodatku nie ma konieczności ingerowania w konstrukcję budynku. Za każdym razem montaż dostosowujemy do warunków lokalizacyjnych. Istnieje możliwość instalowania gotowego zbiornika, jeśli warunki na to pozwalają.

Średnica do 3000 mm

Objętość do 100 m3

Poziome lub pionowe

pozostałe informacje

 • przechowywanie i magazynowanie wody pitnej oraz przemysłowej
 • przechowywanie oleju napędowego, chemikaliów, kwasów i zasad, a także płynów, na które jest odporny polietylen
 • zastosowanie w systemach kanalizacyjnych, jako zbiorniki transportowe, pożarowe, itp.
 • produkujemy kontenery i zbiorniki z polietylenu na bazie rysunków i specyfikacji technicznej dostarczonych przez Klienta
 • nowe obiekty przemysłowe, magazyny gazów i cieczy palnych oraz obiekty użyteczności publicznej, które nie zapewniają odpowiedniej ilości wody gaśniczej w krótkim czasie, a nasze zbiorniki staną się źródłem wody do awaryjnego zasilania stałych urządzeń gaśniczych, instalacji i sieci przeciwpożarowych
 • istniejące obiekty, które zmieniły swój charakter lub funkcję, są przebudowywane lub rozbudowywane i z tego względu konieczne jest dostosowanie zbiornika przeciwpożarowego lub zbiornika zapasowego do nowych warunków
 • obiekty użyteczności publicznej (biurowce, wieżowce, budynki wielorodzinne) oraz ośrodki prowadzące działalność leczniczą (szpitale, przychodnie, sanatoria), gdzie konieczne jest magazynowanie wody do celów socjalno-bytowych lub wyrównywanie zbyt niskiego ciśnienia w sieci
 • obiekty z ograniczoną przestrzenią, w których usytuowanie zbiornika na wodę jest możliwe tylko w trudno dostępnym, ciasnym, piwnicznym pomieszczeniu, a możliwości finansowe nie pozwalają na ingerencję w elementy konstrukcyjne pomieszczenia (wyburzenie ścian, modyfikacje otworów okiennych i drzwiowych), a składane na miejscu systemy modułowe rozwiązują problem
 • Spełnisz przepisy prawa budowlanego i zabezpieczeń przeciwpożarowych, zapewnisz minimalne ilości wody do celów socjalno-bytowych określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, a Twój zbiornik będzie miał atesty Państwowego Zakładu Higieny
 • Oszczędzisz na kosztach eksploatacji, remontów i przeglądów, dzięki wyeliminowaniu podatnych na korozję stalowych wzmocnień zbiornika wody
 • Zyskasz najwyższe standardy higieniczne dzięki użyciu sprawdzonych i certyfikowanych materiałów konstrukcyjnych o gładkiej powierzchni, niepodatnych na gromadzenie się szkodliwych zanieczyszczeń i rozwój mikroorganizmów
 • Plastikowy zbiornik wody utrzymasz w czystości bez większych problemów dzięki nieograniczonym możliwościom dezynfekcji, mycia pod ciśnieniem, a dzięki niskiemu ciężarowi dużej, sztywnej pokrywy jej otwieranie nie będzie uciążliwe
 • Dzięki zapewnionej czystości wody ochronisz elementy instalacji przeciwpożarowej przed ich powtórnym zanieczyszczeniem
 • Dzięki wysokiej odporności na zużycie, znikomej absorpcji wody oraz dużej wytrzymałości na pęknięcia na wiele lat ominiesz ryzyko wystąpienia przecieku i zalania pomieszczeń
 • Zagospodarujesz nieużytkowane, trudno dostępne pomieszczenia, bez konieczności przebudowy elementów konstrukcyjnych budynku dzięki tzw. konstrukcji modułowej niegenerującej dodatkowych kosztów
 • Krótki okres wyłączenia instalacji z ruchu dzięki sprawnemu montażowi przeprowadzonemu przez wykwalifikowaną ekipę

Przeznaczenie
zbiorników na wodę:

 • przechowywanie i magazynowanie wody pitnej oraz przemysłowej,
 • przechowywanie oleju napędowego, chemikaliów, kwasów i zasad, a także płynów, na które jest odporny polietylen,
 • zastosowanie w systemach kanalizacyjnych, jako zbiorniki transportowe, pożarowe, itp.,
 • produkujemy kontenery i zbiorniki z polietylenu na bazie rysunków i specyfikacji technicznej dostarczonych przez Klienta.

Zastosowanie
zbiorników na wodę:

 • nowe obiekty przemysłowe, magazyny gazów i cieczy palnych oraz obiekty użyteczności publicznej, które nie zapewniają odpowiedniej ilości wody gaśniczej w krótkim czasie, a nasze zbiorniki staną się źródłem wody do awaryjnego zasilania stałych urządzeń gaśniczych, instalacji i sieci przeciwpożarowych,
 • istniejące obiekty, które zmieniły swój charakter lub funkcję, są przebudowywane lub rozbudowywane i z tego względu konieczne jest dostosowanie zbiornika przeciwpożarowego lub zbiornika zapasowego do nowych warunków,
 • obiekty użyteczności publicznej (biurowce, wieżowce, budynki wielorodzinne) oraz ośrodki prowadzące działalność leczniczą (szpitale, przychodnie, sanatoria), gdzie konieczne jest magazynowanie wody do celów socjalno-bytowych lub wyrównywanie zbyt niskiego ciśnienia w sieci,
 • obiekty z ograniczoną przestrzenią, w których usytuowanie zbiornika na wodę jest możliwe tylko w trudno dostępnym, ciasnym, piwnicznym pomieszczeniu, a możliwości finansowe nie pozwalają na ingerencję w elementy konstrukcyjne pomieszczenia (wyburzenie ścian, modyfikacje otworów okiennych i drzwiowych), a składane na miejscu systemy modułowe rozwiązują problem.

Co zyskujesz kupując u nas
zbiornik na wodę:

 • Spełnisz przepisy prawa budowlanego i zabezpieczeń przeciwpożarowych, zapewnisz minimalne ilości wody do celów socjalno-bytowych określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, a Twój zbiornik będzie miał atesty Państwowego Zakładu Higieny;
 • Oszczędzisz na kosztach eksploatacji, remontów i przeglądów, dzięki wyeliminowaniu podatnych na korozję stalowych wzmocnień zbiornika wody;
 • Zyskasz najwyższe standardy higieniczne dzięki użyciu sprawdzonych i certyfikowanych materiałów konstrukcyjnych o gładkiej powierzchni, niepodatnych na gromadzenie się szkodliwych zanieczyszczeń i rozwój mikroorganizmów.
 • Plastikowy zbiornik wody utrzymasz w czystości bez większych problemów dzięki nieograniczonym możliwościom dezynfekcji, mycia pod ciśnieniem, a dzięki niskiemu ciężarowi dużej, sztywnej pokrywy jej otwieranie nie będzie uciążliwe;
 • Dzięki zapewnionej czystości wody ochronisz elementy instalacji przeciwpożarowej przed ich powtórnym zanieczyszczeniem;
 • Dzięki wysokiej odporności na zużycie, znikomej absorpcji wody oraz dużej wytrzymałości na pęknięcia na wiele lat ominiesz ryzyko wystąpienia przecieku i zalania pomieszczeń;
 • Zagospodarujesz nieużytkowane, trudno dostępne pomieszczenia, bez konieczności przebudowy elementów konstrukcyjnych budynku dzięki tzw. konstrukcji modułowej niegenerującej dodatkowych kosztów;
 • Krótki okres wyłączenia instalacji z ruchu dzięki sprawnemu montażowi przeprowadzonemu przez wykwalifikowaną ekipę.
Przewiń do góry