zbiornik budowa

Budowa i działanie zbiorników na ścieki

W dzisiejszych czasach ochrona środowiska naturalnego oraz zrównoważony rozwój staje się priorytetem dla każdego państwa. W Polsce w ostatnich latach obserwujemy coraz większą dbałość o czystość środowiska, a jednym z najważniejszych elementów tego procesu jest budowa i działanie zbiorników na ścieki. Te niepozorne konstrukcje pełnią ogromną rolę w utrzymaniu równowagi ekologicznej, oczyszczaniu wód oraz zapobieganiu zanieczyszczeniom wodnych ekosystemów. Jak są zbudowane i jak działają? Tłumaczymy. 

Budowa zbiorników na ścieki

Zbiorniki na ścieki to ogólna nazwa dla różnych urządzeń służących do gromadzenia, magazynowania i oczyszczania ścieków przed ich spuszczeniem do odbiorników wodnych. Budowa takiego obiektu zależy od jego przeznaczenia, rodzaju i ilości przyjmowanych ścieków oraz wymogów prawnych dotyczących ochrony środowiska. Wyróżniamy kilka podstawowych typów zbiorników na ścieki, takich jak:

  • zbiorniki gromadzące – ich zadaniem jest magazynowanie ścieków i odprowadzanie ich do systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni, 
  • zbiorniki osadowe – pełnią rolę oczyszczania ścieków poprzez oddzielanie ciał stałych od wody. Działa na zasadzie grawitacji, gdzie cięższe frakcje opadają na dno, a lżejsze unoszą się na powierzchni,
  • zbiorniki infiltracyjne – zaawansowane konstrukcje, które wykorzystują zdolność gleby do naturalnego oczyszczania wód opadowych i ścieków. 

Działanie zbiorników na ścieki

Działanie zbiorników na ścieki polega na gromadzeniu, przetwarzaniu i oczyszczaniu ścieków przed ich wprowadzeniem do zbiorników wodnych. Proces ten przebiega etapami, które obejmują magazynowanie, rozwarstwienie, segregację i ostatecznie oczyszczanie ścieków. W zależności od rodzaju zbiornika oraz rodzaju przyjmowanych ścieków proces oczyszczania może być różny.

W zbiornikach gromadzących ścieki są jedynie magazynowane i kontrolowanie odprowadzane do systemów kanalizacyjnych lub oczyszczalni, gdzie następuje dalsze oczyszczanie. W przypadku zbiorników osadowych ciała stałe oddzielane są od wody poprzez grawitację, a następnie usuwane i przekazywane do utylizacji. W zbiornikach infiltracyjnych ścieki rozprowadzane są w glebie, gdzie zostają oczyszczone przez procesy biologiczne oraz filtrację mechaniczną. 

Szukasz podobnych rozwiązań?
Zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami. Z pewnością znajdziemy optymalne rozwiązanie w możliwie najlepszej cenie na rynku.
Scroll to Top